może ja lubię tak tęsknić i być tak nieszczęśliwą ?
jak Pan mnie olewa…
nie kocha i tak dalej…..
a ja włosy z głowy z tęsknoty…