życzenia urodzinowe mieszają się ze śmiercią
dlatego nie jest w moim stylu
i nie prowadzę na nim  życia