odzyskać czas 
ten na nicnierobienie
myślę o tym intensywnie 
więc go tracę :)
paradoksy życia codziennego